Blog BurgerBelang

Blog BurgerBelang

Motie “De Verbeelding”

Raadsvergaderingen 2015Posted by Ruud Visser Mon, September 28, 2015 10:32:39

De raad heeft in februari 2015 een amendement aangenomen luidend: “de bestaande afspraken te handhaven en het college te verzoeken over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst vanaf 2016 op basis van een toekomstplan van de Stichting een voorstel aan de raad voor te leggen.”

Voor alle duidelijkheid bevat dit amendement de volgende nadrukkelijke bepalingen:

1) de bestaande afspraken te handhaven

2) een voorstel aan de raad uitbrengen over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst

3) de samenwerkingsovereenkomst is gebaseerd op een toekomstplan van de Stichting.

En wat doet het college?

Het toetst het plan van De Verbeelding aan het eigen beleidsplan en concludeert strijdigheid. Dát is niet de opdracht volgens het amendement. Het toekomstplan moet de basis zijn voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Het is niet de basis voor een subsidiebeschikking; het kan samen met de samenwerkingsovereenkomst wel de basis zijn voor een subsidieaanvraag.

Het college brengt geen voorstel uit over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Het college vertelt dat er geen subsidie meer wordt verstrekt. Er is een afwijzingsbeschikking afgegeven.

Laat duidelijk zijn dat er een groot verschil is tussen een overeenkomst (waarbij sprake is van wederkerige wilsovereenstemming op basis van concessies en afspraken) en een beschikking (een besluit dat iet van algemene strekking is en gericht op rechtsgevolg). Volgens het aangenomen amendement is het niet de bedoeling dat een subsidiebeschikking wordt geslagen, maar dient aan de raad een voorstel te worden gedaan voor een samenwerkingsovereenkomst. Een subsidiebeschikking kan voortvloeien uit de aangegane samenwerkingsovereenkomst.

Volgens het amendement is het toekomstplan van De Verbeelding de basis voor de besprekingen over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Dat houdt in dat het best mogelijk is dat het plan van De Verbeelding bijgesteld moet worden. Omdat er sprake is van de ontwikkeling van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, kan het best zijn dat het gemeentelijke plan bijgesteld moet worden. Immers als er sprake is van een overeenkomst betekent dat dat partijen over en weer wilsovereenstemming hebben bereikt door onder andere naar elkaar concessies te doen. Bij de afgifte van en beschikking is geen sprake van onderhandeling over een nieuwe overeenkomst.  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.