Blog BurgerBelang

Blog BurgerBelang

Punten uit verkiezingsprogramma

Over BurgerBelangPosted by Ruud Visser Fri, February 02, 2018 15:31:50

BurgerBelang wil door groei faciliteiten kunnen (blijven) aanbieden

Ruud Visser is bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart lijsttrekker van BurgerBelang (lijst 8). Wim van Kruijsbergen, Ton Doomernik en Karin Thielen staan eveneens hoog op de tien namen tellende kandidatenlijst.

Het verkiezingsprogramma van BurgerBelang begint met de zin: ,,BurgerBelang staat bekend als de partij die Zeewolde wil laten groeien.” Het programma wond daar in het verleden geen doekjes om en doet dat ook voor de verkiezingen van 2018 niet: ,,Die groei willen we ook en nog steeds. Dit omdat er anders uit geldgebrek of onvoldoende afnemers voorzieningen zullen verdwijnen uit ons dorp. Wij willen daarom uitgroeien tot een dorp van ongeveer 30.000 inwoners.” Bij de toekomstige woningbouw moet er vooral oog zijn voor jongeren en ouderen, maar ook de sociale woningbouw verdient blijvende aandacht. BurgerBelang ziet het verder als een kwalijke ontwikkeling dat vakleerkrachten gymnastiek op de schopstoel komen te zitten. Het verkiezingsprogramma: ,,Wij zien dit liever anders en naast vakleerkrachtgymlessen zou het ook goed zijn zwemgymlessen aan te bieden. Niet vanwege de waarschijnlijk wel aanwezige diploma’s, maar omdat de leerlingen zo de kans krijgen hun vaardigheden bij te houden en uit te bouwen. Jong geleerd is oud gedaan en voldoende beweging voorkomt overgewicht.” BurgerBelang ziet het met lede ogen aan dat het aantal basisschoolleerlingen in Zeewolde ten opzichte van 2009 met meer dan 650 is gedaald. ,,Dit zal uiteindelijk ook leiden tot afname van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs. En wij willen zo graag alle niveaus daar blijven aanbieden. Zonder groei van het dorp is het de vraag of dat ook in de toekomst lukt.”

BurgerBelang wil het toerisme in Zeewolde verder uitbouwen. ,,Dat is een belangrijke vorm van inkomsten, maar Zeewoldenaren krijgen tevens de mogelijkheid meer te recreëren in het eigen dorp. Daarbij denken we aan extra camperplaatsen, oplaadpalen voor elektrische fietsen en gratis toegankelijke boothellingen.” Ook evenementen kunnen Zeewolde verder op de roemruchte kaart zetten. ,,Een groot evenement zou mooi zijn, zoals de ZZZ, de Zeven Zeewolder Zeildagen, of wat kleinschaliger een jaarlijkse boerenmarkt waarbij alle boerenbedrijven in en om Zeewolde hun producten in het centrum kunnen laten zien en te koop aanbieden.”

Meer ruimte voor de centrum- en horecaondernemers zorgt er volgens BurgerBelang voor dat het winkelend en uitgaand publiek eerder geneigd is in het eigen dorp te blijven. ,,Lege winkelplanden kunnen worden opgevuld met winkels die elders in Zeewolde zijn gehuisvest. De eigenaren kunnen worden gestimuleerd tot het verhuizen naar het centrum door een verhuissubsidie te verstrekken. Het wordt daardoor drukker en dus ook gezelliger.” BurgerBelang is ten slotte voor de verruiming van de winkelopeningstijden. ,,De ondernemer moet zelf kunnen bepalen of hij op zondag open wil en het is niet aan de gemeente om dat te dicteren. Het overgrote deel van de Zeewoldenaren heeft geen problemen met de verruiming van de openingstijden. Met name supermarkten willen heel graag open op zondag. Die mogelijkheid dient te worden geboden.”

  • Comments(0)//blogburgerbelang.burgerbelangzeewolde.nl/#post9