Blog BurgerBelang

Blog BurgerBelang

AZC Zeewolde 2

Asielzoekerscentrum ZeewoldePosted by Ruud Visser Mon, September 28, 2015 10:29:44

Voorzitter,

Voor ons ligt het voorgenomen besluit van uw college met betrekking tot de aanvraag voor een omgevingsvergunning van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers voor de vestiging van een asielzoekerscentrum aan de Bosruiterweg, met het verzoek zienswijzen van de raad daarop kenbaar te maken.

BurgerBelang laat asielzoekers niet in de steek. BurgerBelang laat zich niet leiden door angst.

Artikel 14 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens legitimeert asielaanvragen. Daar hebben wij ons aan te houden. De vraag of een asielzoeker terecht of onterecht een asielaanvraag indient, of wat de eventuele gevolgen van de asielaanvragen of het aantal daarvan zijn, is niet aan ons, de gemeenteraad, om te beoordelen.

BurgerBelang staat niet te juichen voor de komst van een AZC. Maar wij begrijpen de problemen bij de opvang van vluchtelingen. Wij zien ook de humanitaire noodzaak in van de opvang van de vluchtelingen.

Laat duidelijk zijn: de raad is kader stellend. Wij stellen daarom voor het volgende kader voor besluitvorming door het college te hanteren:

Laat een minimaal aantal asielzoekers toe zodanig dat daarvoor de nodige voorzieningen op eigen terrein kunnen worden gerealiseerd onder de geformuleerde randvoorwaarden, door het COA te realiseren en voor de duur van een maximale termijn van 5 jaar.

De verdere invulling is aan uw college.  • Comments(0)//blogburgerbelang.burgerbelangzeewolde.nl/#post2