Blog BurgerBelang

Blog BurgerBelang

Punten uit verkiezingsprogramma

Over BurgerBelangPosted by Ruud Visser Fri, February 02, 2018 15:31:50

BurgerBelang wil door groei faciliteiten kunnen (blijven) aanbieden

Ruud Visser is bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart lijsttrekker van BurgerBelang (lijst 8). Wim van Kruijsbergen, Ton Doomernik en Karin Thielen staan eveneens hoog op de tien namen tellende kandidatenlijst.

Het verkiezingsprogramma van BurgerBelang begint met de zin: ,,BurgerBelang staat bekend als de partij die Zeewolde wil laten groeien.” Het programma wond daar in het verleden geen doekjes om en doet dat ook voor de verkiezingen van 2018 niet: ,,Die groei willen we ook en nog steeds. Dit omdat er anders uit geldgebrek of onvoldoende afnemers voorzieningen zullen verdwijnen uit ons dorp. Wij willen daarom uitgroeien tot een dorp van ongeveer 30.000 inwoners.” Bij de toekomstige woningbouw moet er vooral oog zijn voor jongeren en ouderen, maar ook de sociale woningbouw verdient blijvende aandacht. BurgerBelang ziet het verder als een kwalijke ontwikkeling dat vakleerkrachten gymnastiek op de schopstoel komen te zitten. Het verkiezingsprogramma: ,,Wij zien dit liever anders en naast vakleerkrachtgymlessen zou het ook goed zijn zwemgymlessen aan te bieden. Niet vanwege de waarschijnlijk wel aanwezige diploma’s, maar omdat de leerlingen zo de kans krijgen hun vaardigheden bij te houden en uit te bouwen. Jong geleerd is oud gedaan en voldoende beweging voorkomt overgewicht.” BurgerBelang ziet het met lede ogen aan dat het aantal basisschoolleerlingen in Zeewolde ten opzichte van 2009 met meer dan 650 is gedaald. ,,Dit zal uiteindelijk ook leiden tot afname van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs. En wij willen zo graag alle niveaus daar blijven aanbieden. Zonder groei van het dorp is het de vraag of dat ook in de toekomst lukt.”

BurgerBelang wil het toerisme in Zeewolde verder uitbouwen. ,,Dat is een belangrijke vorm van inkomsten, maar Zeewoldenaren krijgen tevens de mogelijkheid meer te recreëren in het eigen dorp. Daarbij denken we aan extra camperplaatsen, oplaadpalen voor elektrische fietsen en gratis toegankelijke boothellingen.” Ook evenementen kunnen Zeewolde verder op de roemruchte kaart zetten. ,,Een groot evenement zou mooi zijn, zoals de ZZZ, de Zeven Zeewolder Zeildagen, of wat kleinschaliger een jaarlijkse boerenmarkt waarbij alle boerenbedrijven in en om Zeewolde hun producten in het centrum kunnen laten zien en te koop aanbieden.”

Meer ruimte voor de centrum- en horecaondernemers zorgt er volgens BurgerBelang voor dat het winkelend en uitgaand publiek eerder geneigd is in het eigen dorp te blijven. ,,Lege winkelplanden kunnen worden opgevuld met winkels die elders in Zeewolde zijn gehuisvest. De eigenaren kunnen worden gestimuleerd tot het verhuizen naar het centrum door een verhuissubsidie te verstrekken. Het wordt daardoor drukker en dus ook gezelliger.” BurgerBelang is ten slotte voor de verruiming van de winkelopeningstijden. ,,De ondernemer moet zelf kunnen bepalen of hij op zondag open wil en het is niet aan de gemeente om dat te dicteren. Het overgrote deel van de Zeewoldenaren heeft geen problemen met de verruiming van de openingstijden. Met name supermarkten willen heel graag open op zondag. Die mogelijkheid dient te worden geboden.”

  • Comments(0)//blogburgerbelang.burgerbelangzeewolde.nl/#post9

Ruud Visser, fractievoorzitter

Over BurgerBelangPosted by Ruud Visser Fri, February 02, 2018 15:26:55

Ruud Visser (BurgerBelang) wil dat Zeewolde weer ambitie toont

Aan de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018 in Zeewolde nemen negen partijen deel. Lijst 8 is BurgerBelang. Lijsttrekker (en momenteel het enige raadslid van deze partij) is Ruud Visser.

Ruud Visser werd in 1950 in Delft geboren. Na de middelbare school volgde hij de hotelschool in Zwitserland. Jarenlang was hij vervolgens cateringmanager voor grote bedrijven als de NAM, de ministeries van Buitenlandse en Binnenlandse Zaken en Justitie, het hoofdbureau van politie en General Electric Plastics. Weer later werd hij restaurantmanager in de gezondheidszorg. De laatste tien jaar van zijn werkzame leven kwam Visser terecht in het onderwijs, al was ook dat horecagerelateerd. Twee jaar geleden ging hij met pensioen. Visser, die inmiddels twintig jaar in Zeewolde woont, is getrouwd met Marjan en vader van een zoon en een dochter die allebei de deur al uit zijn.

Zo’n vijftien jaar geleden sloot Visser zich aan bij de Zeewolde-partij. De partij van Wiel Cleutjens verdween in 2006 uit de raad, maar kreeg als BurgerBelang in 2010 haar ene zetel terug. Visser werd toen burgerraadslid. Kort na de verkiezingen van 2014 vertrok Jan de Wit en nam Visser de opengevallen plaats als raadslid voor BurgerBelang in. Hij kwam naar eigen zeggen in een ‘totaal andere wereld’ terecht. ,,Als burgerraadslid ben je op je eigen eilandje een beetje aan de oppervlakte bezig, als raadslid ken je alle ins en outs. Verder heb je het presidium, extra vergaderingen en krijg je informatie die alleen voor de fractievoorzitters is bestemd. De tijdsinvestering is aanzienlijk, gemiddeld denk ik al gauw aan 25 uur per week.” Visser voelt zich volop betrokken bij wat hij noemt ‘het schitterende dorp Zeewolde’. ,,En daarom is het zo jammer dat bepaalde zaken vastlopen. Ik denk bijvoorbeeld aan de stagnerende woningbouw. Als we niet oppassen blijven de jongeren wegtrekken. En we moeten ervoor zorgen dat we anticiperen op de aankomende vergrijzing. Het gebouw van De Zevenster wordt gesloopt en als ook de sporthal en het zwembad worden verplaatst, kunnen we er prachtige hofjes creëren voor senioren. De wereld verandert in rap tempo, dan kunnen we in Zeewolde niet stil blijven staan.”

Visser wil met zijn BurgerBelang met beide benen in de samenleving staan. Daarom wil hij de openingstijden van winkels en supermarkten verruimen, meer evenementen in het centrum en verdere bevordering van het toerisme. Het college van B en W moeten wat hem betreft veel meer ambitie tonen dan momenteel het geval is. ,,Ik denk daarbij aan volledige nieuwbouw van Het Baken aan het Kluunpad. In Vianen kun je zien dat zoiets mogelijk is. Door onderhoudskosten te verrekenen in de exploitatie creëer je de benodigde middelen. Vergeet niet dat er geld voor is gereserveerd! Het moet niet dezelfde kant opgaan als bij de brandweerkazerne, het gemeentehuis en de atletiekbaan. College, pak nu eens een keer door en blijf het niet op de lange baan schuiven!”

Visser hoopt bij de verkiezingen in maart op twee zetels. ,,Drie is denk ik niet realistisch, al ben ik dan van nature een optimist. Als je groeit, kun je ook meer delegeren. Dat zou natuurlijk wel erg mooi zijn.”  • Comments(0)//blogburgerbelang.burgerbelangzeewolde.nl/#post8